RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zoznam dlžníkov


ZOZNAM  DLŽNÍKOV

zverejnený  na internetovej stránke RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou na základe :

  • listu Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 22.8.2011 zn. Z44848-2011-OVVHR „Uplatňovanie opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu“, podľa ktorého sú úrady verejného zdravotníctva povinné zverejniť na svojej internetovej stránke zoznam dlžníkov s uvedením výšky pohľadávky štátu, ak od splatnosti (resp. vykonateľnosti) pohľadávky štátu uplynul viac ako jeden mesiac;


  • zoznam dlžníkov sa priebežne aktualizuje;


  • zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony;


Dlžník

Dĺžna suma

Dátum splatnosti

Porobetón a.s. , Vranov nad Topľou

121,80 €

2.6.2000

Porobetón a.s. , Vranov nad Topľou

26,72 €

2.6.2000

Podielnicke družstvo Holčíkovce

24,90 €

10.7.2000

František Dely , Vranov nad Topľou

23,53 €

1.6.2001

C.S.I.Slovenka a.s., Vranov nad Topľou

28,21 €

3.7.2001

Roľnícke družstvo Jastrabie

27,35 €

28.8.2001

Radoslav  Sabol, Bystré  

28,36 €

2.4.2002

Milan Krveľ, Sačurov

27,35 €

21.5.2002

Drevoexport DP s.r.o., Majerovce

99,58 €

18.7.2003

Rekreačná spoločnosť Domaša, Družstvo

40,03 €

2.10.2003

Rekreačná spoločnosť Domaša, Družstvo

40,03 €

17.10.2003

Slávka Zápotocká, Vranov nad Topľou

12,45 €

17.11.2004

Danka Vožňáková, Danset, Čakľov

20,61 €

18.4.2005

Peter Oráč

50,52 €

3.9.2007

Peter Giňo

22,37 €

11.5.2009

Zaľubova s.r.o.

25,32 €

6.7.2009

Jozef Kulman

26,06 €

12.4.2011

Aquareal

20,25 €

3.10.2011
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky