RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


Informácie o výskyte nevyhovujúcich potravinárskych výrobkovRýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá RASFF.
Keďže sa predmetné výrobky môžu nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.
Pravidelne aktualizovaný zoznam nebezpečných potravinárskych výrobkov nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

(https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1148:informacie-pre-spotrebiteov&catid=95:informacie-pre-spotrebiteov&Itemid=102)