RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Cenník poplatkov


stiahnuť cenník v PDF

Cenník platný od 24.09.2020

P. č.

Popis výkonu

Cena (s DPH)

1.1

Sadzba za ubehnutý 1 km (osobné motorové vozidlo)
Sadzba za státie vozidla za každých začatých 15 minút

1,00
1,50

1.2

Sadzba za prácu zamestnanca za 1 hodinu

22,00

1.3

Sadzba za čas strávený cestou v rámci výkonu za 1 hodinu

2,00

1.4

Kontrola činnosti sterilizátora 1 prístroja HS
 - biologickým testom (1 prúžok)
 - chemickým a fyzikálnym testom


3,50
1,00

1.5

Kontrola činnosti autoklávu za 1 cyklus
 - biologickým testom (1 ampulka)
 - chemickým a fyzikálnym testom (1 test)
 - termostatovanie


3,50
1,00
1,00

1.6

Stanovenie chemicko-fyzikálnych ukazovateľov vo vzorkách vody

3,50

1.7

Kontrola sterility
 - odber v teréne AHS – podľa spotrebovaného času bod 1.3
 - posúdenie výsledkov podľa bodu 1.2


22,00
22,00

1.8

Stery z prostredia :
 - odber v teréne AHS – podľa spotrebovaného času bod 1.3
 - posúdenie výsledkov podľa bodu 1.2


22,00
22,00

1.9

Konzultácie k zriadeniu prevádzky, projektovej alebo územnoplánovacej dokumentácie a pod. :
 - sadzba za 1 hodinu30,00

1.10

Vypracovanie odborného stanoviska
 - sadzba za 1 hodinu


30,00

1.11

Režijné náklady súvisiace so spracovaním podkladov, výsledkov, príjem, uchovanie a expedícia vzorky


8,00Mgr. Monika Kurucová, MPH

regionálna hygienička