RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2016

Informácie > Epidem. situácia


Mesačné správy o epidemiologickej situácii
vo výskyte prenosných ochorení v okrese Vranov n.T.
v roku 2016


Por.číslo

Mesiac

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF/A

1.

január

stiahnúť správu

2.

február

stiahnúť správu

3.

marec

stiahnúť správu

4.

apríl

stiahnúť správu

5.

máj

stiahnúť správu

6.

jún

stiahnúť správu

7.

júl

stiahnúť správu

8.

august

stiahnúť správu

9.

september

stiahnúť správu

10.

október

stiahnúť správu

11.

november

stiahnúť správu

12.

december

stiahnúť správu

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky