RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Mesačné správy o epidemiologickej situácii a výskyte prenosných ochorení v roku 2014

Mesiac

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF/A

január

február

marec

stiahnúť správu

apríl

stiahnúť správu

máj

stiahnúť správu

jún

stiahnúť správu

júl

stiahnúť správu

august

stiahnúť správu

september

stiahnúť správu

október

stiahnúť správu

november

stiahnúť správu

december

stiahnúť správu