RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2014

Informácie > Epidem. situácia


Mesačné správy o epidemiologickej situácii
vo výskyte prenosných ochorení v okrese Vranov n.T.
v roku 2014


Por.číslo

Mesiac

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF/A

1.

január

2.

február

3.

marec

stiahnúť správu

4.

apríl

stiahnúť správu

5.

máj

stiahnúť správu

6.

jún

stiahnúť správu

7.

júl

stiahnúť správu

8.

august

stiahnúť správu

9.

september

stiahnúť správu

10.

október

stiahnúť správu

11.

november

stiahnúť správu

12.

december

stiahnúť správu