RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2013

Informácie > Epidem. situácia


Mesačné správy o epidemiologickej situácii
vo výskyte prenosných ochorení v okrese Vranov n.T.
v roku 2013


Por.číslo

Mesiac

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF/A

1.

január

2.

február

3.

márec

4.

apríl

5.

máj

6.

jún

7.

júl

8.

august


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky