RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2012

Informácie > Epidem. situácia


Mesačné správy o epidemiologickej situácii
vo výskyte prenosných ochorení v okrese Vranov n.T.
v roku 2012


Por.číslo

Mesiac

Dokument na stiahnutie vo formáte PDF/A

1.

január

stiahnúť správu

2.

február

stiahnúť správu

3.

márec

stiahnúť správu

4.

apríl

stiahnúť správu

5.

máj

stiahnúť správu

6.

jún

stiahnúť správu

7.

júl

stiahnúť správu

8.

august

stiahnúť správu


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky