RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

VkZ

Oddelenie

Podpora zdravia a výchova k zdraviu


Odd. Výchova k zdraviu je jedným zo 6 oddelení RÚVZ ( bývala hygiena ). V našom úrade bola zriadená v máji r. 1995.
Činnosť odd. Výchova k zdraviu sa orientuje na podporu zdravia a primárnu prevenciu tzv. civilizačných ochorení ako sú : ateroskleróza, infarkt myokardu, cievne ochorenia mozgu, cukrovka, obezita, vysoký TK a pod., ktoré sú dnes hlavným zdravotným problémom v Európe. Preventívne vyšetrenia poskytuje celej dospelej populácii regiónu Vranov nad Topľou, bez vekového obmedzenia a rajónnej príslušnosti.

Sústreďuje sa hlavne na zníženie výskytu špecifických rizikových faktorov nesprávneho životného štýlu, ako sú nezdravá výživa, fajčenie, fyzická inaktivita, zneužívanie alkoholu, stres, ktoré najčastejšie negatívne vplývajú na zdravie našich občanov. Klient v poradni absolvuje základné spektrum týchto vyšetrení :

 •    celkový cholesterol

 •    glykémia

 •    triglyceridy

 •    HDL a LDL – frakcie cholesterolu

 •    výpočet aterogénnych indexov

 •    index hmotnosti

 •    určenie druhu obezity

 •    TK


Každý z týchto rizikových faktorov má svoju skórovaciu škálu hodnotenia. Finálnym výsledkom je tzv. Test zdravého srdca, ktorý bodovým systémom vyhodnotí globálne riziko srdcocievneho ochorenia. Tento „ test “ obdrží každý klient, ktorý absolvuje vyšetrenie v odd. Výchova k zdraviu.

Zamestnanci
 • Mgr. Emília Ondušková - vedúca

 • Mgr. Gešperová Mária

 • Daniela Bižová


Vyšetrenia sa vykonávajú:
každý deň od 7.45 hod. do 10.30 hod.Termín vyšetrenia je možné dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle 057/446 46 31, klapka 113.
Na vyšetrenie krvi je nutné prísť na lačno ! Vyšetrenie a poradenstvo sú bezplatné.Samotné poradenstvo a doporučenia vyplývajú z nameraných hodnôt cholesterolu, glykémie, TK a indexu hmotnosti. Klientom, ktorí dosiahli patologické hodnoty niektorého z týchto biologických rizík, doporučujeme vyšetrenie u klinických odborníkov. Tým, u ktorých sa nevyskytli žiadne ovplyvniteľné rizikové faktory poskytujeme poradenstvo všeobecného charakteru a doporučujeme kontrolu v Poradni 1x ročne. Hlavným pilierom našej práce je intervencia do životného štýlu klientov, ktorou sa nám často podarí chorobný proces odvrátiť, alebo ho aspoň spomaliť.

Odd. Výchova k zdraviu v poslednom období zaznamenáva pozoruhodnú návštevnosť. Popri dobrovoľnom záujme klientov si svoju základňu rozširuje aj aktívnym vyhľadávaním klientov s rizikovými faktormi v teréne (v školách, na pracoviskách, v hypermarketoch a pod.). Snažíme sa u občanov nášho regiónu vzbudiť záujem o svoje zdravie a dosiahnuť tak zlepšenie ich zdravotného stavu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky