RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kvalita vody

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

  Kvalita vody vo všetkých verejných vodovodoch v okrese Vranov nad Topľou spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)

Kvalita vody v mineralizovaných prameňoch

 Rafajovce      Spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)
 Nová Kelča    Dlhodobo nespĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)
 Bystré nad Topľou, prameň č.1 (vydatnejši)    
Spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)
 Bystré nad Topľou, prameň č.2    Spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)
 Hermanovce    Spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)


V dňoch 12.5.2020 (Rafajovce) a 19.5.2020 (Hermanovce, Bystré) bol vykonaný odber vody z prameňov. Výsledky vzoriek preukázali, že kvalita vody v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch vyhovuje požiadavkám platnej legislatívy.

Kvalita vody na kúpanie ( RO Domaša )

 Poľany    Voda je vhodná na kúpanie
 Holčikovce    
Voda je vhodná na kúpanie
 Nová Kelča    
Voda je vhodná na kúpanie
 Nová Kelča -
poloostrov Krym    Voda je vhodná na kúpanie
 Dobrá    
Voda je vhodná na kúpanie


Dňa 10.06.2020 bol vykonaný predsezónny odber, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.
Dňa 08.07.2020 bol vykonaný 1. sezónny odber, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.
Dňa 22.07.2020 bol vykonaný 2. sezónny odber, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.
Dňa 05.08.2020 bol vykonaný 3. sezónny odber, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.
Dňa 19.08.2020 bol vykonaný 4. sezónny odber, výsledky preukázali, že voda je vhodná na kúpanie.

Umelé kúpaliská
Letné kúpalisko Lagúna , Vranov nad Topľou    mimo prevádzky
Pavlovce           mimo prevádzky
Hermanovce    
mimo prevádzky

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky