RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
vo Vranove nad Topľou

Pribinova 95
093 17 Vranov nad Topľou

IČO: 173 35 787
tel.: 057/44 646 31
fax: 057/48 893 60
e-mail:
 ruvzvt@uvzsr.sk

Nahlasovanie korupcie


Stránkové hodiny:
Po. - Pia.: od 7:30 do 15:30
Štvrtok:  nestránkový deň


Koronavírus vo Vranove n/T

pozitívne testovaní: 7035
aktuálne pozitívni: -
vyliečení: -
počet úmrtí: -
za posledný týždeň: 661
AKTUALIZOVANÉ:
22. február 2021 o 10:00 h.
VÝVOJ OCHORENIA COVID-19
POČTY PRÍPADOV V OBCIACH
DENNÝ PRÍRASTOK V OKRESE
Všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia,
odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie

RÚVZ Vranov nad Topľou zabezpečuje nahlasovanie
sa na vyšetrenie na prítomnosť ochorenia COVID-19
pre repatriantov s povinnou karanténou a informácie
o koronavíruse na mailovej adrese: vt.epid@uvzsr.sk
PO - NE od 7:30 do 22:00 hod. na telefónnom čísle:

0915 783 454
PO - PI od 7:30 do 15:30 hod.  na telefónnych číslach:
057/488 19 51
057/446 46 31
0911 393 279


Vyhlášky vydané
Úradom verejného zdravotníctva SR

SKÚŠKY A ŠKOLENIA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
SÚ ZRUŠENÉ AŽ DO ODVOLANIAPOTVRDENIE PRE CEZHRANIČNÝCH PRACOVNÍKOV
O VÝKONE ZAMESTNANIA

Poradenstvo a konzultácie
pre verejnosť
a podnikateľské subjekty
Hygiena epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deňHygiena výživy, detí a mládeže


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deňHygiena životného prostredia a preventívne pracovné lekárstvo


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň

Na osobné konzultácie a poradenstvo je potrebné sa vopred nahlásiť na uvedených telefónnych číslach alebo na
e-mail: ruvzvt@uvzsr.skPoradňa zdravia


od 13.00 – 14.00 hod.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť.

Očkovací kalendár
od 1.1.2020


Kontaktné osoby:  
Mgr. Mária Husárová
Mgr. Andrea Vargová

Kontakt:
tel.: 057/44 64 631 kl. 1
10/kl. 114
tel.: 057/44 64 563
e-mail: vt.epid@uvzsr.sk


Odborné usmernenie MZSR o očkovacích postupoch vykonáva- ných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike, uverejnené dňa 13.3.2017 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 7-13, ročník 65, č.: OE/10293/2016/.

Rozhodnutia o zriadení mobilných odberových miest


 • ZOBRAZIŤ ZOZNAM VYDANÝCH ROZHODNUTÍ

 • Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2

 • Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

 • Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom SR

 • Vážení spoluobčania, plošné testovanie obyvateľov antigénovými testami na COVID-19 vnímam z epidemiologického hľadiska ako užitočné. Popri našom každodennom a cielenom trasovaní kontaktov pozitívne testovaných to považujem za značnú pomoc. Ako virológ zdôrazňujem, že antigénové testy dokážu rýchlo zachytiť ľudí s veľkou vírusovou náložou, teda najviac infekčných, ktorí môžu ochorenie ľahko šíriť ďalej. Následná domáca izolácia pozitívnych osôb má potenciál ovplyvniť nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Stanovisko ÚVZ SR k plošnému testovaniu

 • pivoSlovenská republika sa v súčasnosti nachádza v druhej vlne pandémie COVID-19. Epidemiologická situácia na Slovensku je veľmi vážna. Úrad verejného zdravotníctva SR od zavedenia diagnostiky RT-PCR na Slovensku neustále pracuje na tom, aby sa zvyšovala vyšetrovacia kapacita laboratórií. V prípade rozporu platí výlučne znenie vyhlášok uverejnených vo Vestníku vlády SR. 

   ČÍTAŤ VIAC

 • 28. september - Svetový deň srdca

 • pivoPrioritnou myšlienkou tohto dňa je zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových faktoroch srdcovo - cievnych ochorení: fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu a propagovať význam prevencie týchto ochorení.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Vplyv olova na zdravie

 • ppPodľa medzinárodných predpisov chemickej legislatívy je olovo charakterizované ako toxická látka, ktorá môže pri dlhšej alebo opakovanej expozícii spôsobiť poškodenie orgánov, poškodenie plodnosti, poškodenie nenarodeného dieťaťa.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky