RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

EPID

Oddelenie

Epidemiológia


Náplň práce, metódy práce a organizačná štruktúra odboru.
Činnosť oddelenia epidemiológie prenosných ochorení vychádza z koncepcie odboru epidemiológie, ktorá bola stanovená MZ SR a je definovaná ako medicínsky vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom rozšírenia a rozdelenia determinantov stavov a javov spojených so zdravím v špecifikovaných populáciách a aplikovaním výsledkov tohto štúdia na kontrolu zdravotných problémov.  pokračovanie>>

Zamestnanci
  • Mgr. Monika Kurucová - vedúca

  • MVDr. Marta Jalčová, PhD.

  • Mgr. Gogová Jana

  • Adamčíková Viera

  • Eva Mošková Torkošová

Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd.
Zásady na vykonávanie protiepidemických opatrení v ohniskách výskytu vírusových hepatitíd“, číslo: HH/11733/04/SE, uverejnené vo vestníku MZ SR, čiastka 55 - 60 zo dňa 28. 12. 2004. Zasady VH(.pdf)

Hlásenie výskytu prenosného ochorenia.
Vzor pre hlásenie výskytu prenosného ochorenia.
Vzor HVPO (.doc)

Hlásenie nežiadúcieho účinku po očkovaní

Hlásenie odmietnutia  povinného očkovania


Poradňa očkovania
Očkovacie kalendáre, informácie o očkovaní, kontakt

pokračovanie>>

Európsky imunizačný týždeň (EIW)

Týždenné hlásenie výskytu ARO a CHPO akútnych respiračných ochorení: stiahnúť

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky