RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Platobný systém eKolok

InformácieSlovenská pošta

        Na webe Slovenskej pošty, a.s., sa v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok nachádzajú všetky základné informácie
        o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam publikované nasledovné informácie:
              a)   Spôsob úhrady správnych / súdnych poplatkov
              b)   Veľkoodber eKolkov
              c)   Vrátenie správnych / súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku
              d)   Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov
              e)   Príručka mobilnej aplikácie eKolok
              f)   Príručka webovej aplikácie eKolok
              g)   Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky
              h)   Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami

Virtuálny kiosk

       Poplatník si po registrácií môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho / súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby,
       alebo uhradiť platobný predpis vo voľbe Úhrada vydaného predpisu, platobnou alebo poštovou kartou.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky