RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
vo Vranove nad Topľou

Pribinova 95
093 17 Vranov nad Topľou

IČO: 173 35 787
tel.: 057/44 646 31
fax: 057/48 893 60
e-mail:
 ruvzvt@uvzsr.sk

Nahlasovanie korupcie


Stránkové hodiny:
Po. - Pia.: od 7:30 do 15:30
Štvrtok:  nestránkový deň


Koronavírus vo Vranove n/T

pozitívne testovaní: 17073
aktuálne pozitívni: 1420
opakovane pozitívni: 63
za posledný týždeň: 715
AKTUALIZOVANÉ:
7. december 2021 o 13:45 h.

VÝVOJ OCHORENIA COVID-19

POČTY PRÍPADOV V OBCIACH
C O V I D   A U T O M A T
Všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia,
odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie

RÚVZ Vranov nad Topľou zabezpečuje nahlasovanie
sa na vyšetrenie na prítomnosť ochorenia COVID-19
pre repatriantov s povinnou karanténou a informácie
o koronavíruse na mailovej adrese: vt.epid@uvzsr.sk
PO - NE od 7:30 do 15:30 hod. na telefónnom čísle:

057/488 19 51
 a 057/446 46 31
PO - NE od 7:30 do 22:00 hod. na telefónnom čísle:

0915 783 454

PO - NE od 00:00 do 24:00 hod. na telefónnom čísle:

0911 393 279


Poradenstvo a konzultácie
pre verejnosť
a podnikateľské subjekty
Hygiena epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deňHygiena výživy, detí a mládeže


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deňHygiena životného prostredia a preventívne pracovné lekárstvo


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň

Na osobné konzultácie a poradenstvo je potrebné sa vopred nahlásiť na uvedených telefónnych číslach alebo na
e-mail: ruvzvt@uvzsr.skPoradňa zdravia


od 13.00 – 14.00 hod.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť.

Očkovací kalendár
od 1.1.2020


Kontaktné osoby:  
Mgr. Mária Husárová
Mgr. Andrea Vargová

Kontakt:
tel.: 057/44 64 631 kl. 1
10/kl. 114
tel.: 057/44 64 563
e-mail: vt.epid@uvzsr.sk


Odborné usmernenie MZSR o očkovacích postupoch vykonáva- ných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike, uverejnené dňa 13.3.2017 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 7-13, ročník 65, č.: OE/10293/2016/.

Linka RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou
zriadená za účelom nahlasovania porušovania protiepidemických opatrení, vrátane ich porušovania na pracovisku
0915 393 166 l vt.koronapodnety@uvzsr.sk

 • Svetový deň boja proti AIDS (1. december 2021)

 • stravovaniePrvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Jeho symbolom je červená stužka. Pripnutím červenej stužky vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi, ktorí trpia infekciou HIV alebo ochorením AIDS. V súčasnej pandemickej situácii však naberá svetový deň umývania rúk omnoho väčší a dôležitejší rozmer.

   ČÍTAŤ VIAC

 • 15. október - Svetový deň umývania rúk

 • stravovaniePätnásty deň v októbri je označovaný ako Svetový deň umývania rúk. Niet pochýb o tom, že umývanie rúk a dodržiavanie základných princípov hygieny je dôležité bez ohľadu na spoločenské okolnosti. V súčasnej pandemickej situácii však naberá svetový deň umývania rúk omnoho väčší a dôležitejší rozmer.

   ČÍTAŤ VIAC

 • 28. september - Svetový deň boja proti besnote

 • stravovanieSvetový deň boja proti besnote pripadá na 28. September. Ide o výročie úmrtia zakladateľa lekárskej mikrobiológie a imunológie Louisa Pasteura, ktorý ako prvý pripravil vakcínu proti besnote.Svetová zdravotnícka organizácia pripomína týmto dňom význam preventívnych opatrení, ktorými sa dá ochoreniu predísť. K týmto opatreniam patrí očkovanie vnímavých zvierat a ľudí.

   ČÍTAŤ VIAC

 • 26. jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

 • stravovanie26. jún sa zameriava na zvýšenie povedomia o probléme, ktorý nezákonné drogy predstavujú pre spoločnosť. Rozprávajme sa s mladými ľuďmi o protidrogovej prevencii, o nástrahách, zdravotných rizikách a životných komplikáciách, ktoré drogy spôsobujú. Droga zotročuje čoraz viac mladých ľudí. Prvú skúsenosť s legálnymi drogami ako je cigareta, alkohol a ,,ľahkými drogami“ , ktorú zastupuje marihuana majú 10 – 13 ročné deti.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Letný manuál prevencie počas horúčav

 • stravovanieVysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie -zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) vám preto prináša základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk a prírodných plôch na kúpaciu sezónu 2021

 • stravovanieV súvislosti s pripravenosťou prírodných a umelých kúpalísk a prírodných plôch neočakávame v okrese Vranov nad Topľou podstatnejšie zmeny. Predpokladáme, že najväčšia vodná plocha v okrese Vranov nad Topľou – VN Veľká Domaša zostane i počas LTS 2021 bez prevádzkovateľa.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Rizikové práce v SR v roku 2020

 • stravovanieV r. 2020 vykonávalo v SR rizikové práce 103 380 zamestnancov (z toho 22 649 žien) (graf č. 1). Oproti r. 2019 ich počet klesol o 4 283 zamestnancov, z toho o 1 039 žien. Počet exponovaných zamestnancov v 3. kategórii bol 93 641 a 9 739 zamestnancov v 4. kategórii (graf č. 2).

   ČÍTAŤ VIAC

 • Choroby z povolania v SR v roku 2020

 • stravovanieNa základe analýzy údajov, poskytnutých Národným centrom zdravotníckych informácií (NCZI), bolo v r. 2020 v SR novohlásených 252 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv, pričom z celkového počtu novozistených prípadov sa ženy podieľali 46 % (t. j. 116 chorobami z povolania).

   ČÍTAŤ VIAC

 • Vyzvi srdce k pohybu - online formulár a účastnícky list

 • stravovanieV súvislosti so Svetovým dňom – pohybom ku zdraviu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva v SR v spolupráci s ostatnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR vyhlasuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“. Kampaň bude trvať od 10. mája do 1. augusta 2021.

   ČÍTAŤ VIAC

   ÚČASTNÍCKY LIST

   ÚČASTNÍCKY LIST - ONLINE FORMULÁR

 • Vyzvi srdce k pohybu. Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR

 • stravovanieCieľom kampane je povzbudiť čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Vyberajte si aktivity podľa Vašej aktuálnej fyzickej zdatnosti, zdravotného stavu a s prihliadnutím na epidemickú situáciu.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Európsky imunizačný týždeň - 26. apríl až 2. máj 2021

 • stravovaniePrvé pokusy o očkovanie osôb (vakcináciu) siahajú ďaleko do histórie. Objav tejto myšlienky znamenal revolúciu v prevencii infekčných ochorení. Infekčné ochorenia predstavujú pre jedinca strach z choroby, bolestné prežívanie choroby a utrpenie, pre spoločnosť zasa nápor na zdravotníctvo.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Stravovanie seniorov: spoznajte zásady zdravej výživy (návrhy jedálničkov a kuchárka s receptami)

 • stravovanieZdravá výživa a stravovacie návyky sú jedným z hlavných pilierov zdravého spôsobu života. Príjem jednotlivých živín ovplyvňuje výskyt a vývoj najčastejších neinfekčných ochorení. Hlavným cieľom výživy v seniorskom veku je pomôcť zachovať dobrú kvalitu života.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Upozornenie ÚVZ SR - použitie bambusu alebo iných nepovolených prísad v plastoch prichádzajúcich do styku s potravinami uvedených na EÚ trh

 • bambusUpozornenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) o nelegálnom uvádzaní na trh plastových výrobkov obsahujúcich bambus alebo iné nepovolené prísady vzhľadom na to, že tieto výrobky nespĺňajú požiadavky európskych predpisov stanovujúcich požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami.

   ČÍTAŤ VIAC

 • „EPIKETA“: Užitočné rady, ako sa správať v každodenných situáciách počas pandémie

 • epiketaAk môžete, využite možnosti nákupu online a donášky potravín až ku dverám. Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času. Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Výber, manipulácia a údržba respirátora

 • pivoOd pondelka 8. marca 2021 bude povinné nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti). Pripravili sme preto súhrn základných informácií o tom, ako si vybrať respirátor a ako sa oň starať tak, aby ste boli čo najlepšie chránení..

   ČÍTAŤ VIAC

 • Kampaň: Zdravé pracoviská znižujú záťaž

 • pivoCena za dobrú prax v rámci kampane. Výzva na predloženie nominácií. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) spolu s členskými štátmi organizuje Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská v rámci svojich kampaní Zdravé pracoviská...

   ČÍTAŤ VIAC

 • Informácia o zrušení povinnosti zamestnávateľa oznamovať údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2

 • Povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2, bola v celom rozsahu zrušená zmenou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnou od 21. júla 2020).

 • Vplyv olova na zdravie

 • ppPodľa medzinárodných predpisov chemickej legislatívy je olovo charakterizované ako toxická látka, ktorá môže pri dlhšej alebo opakovanej expozícii spôsobiť poškodenie orgánov, poškodenie plodnosti, poškodenie nenarodeného dieťaťa.

   ČÍTAŤ VIAC

 • Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky