RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vyzvi srdce k pohybu 2019

oddelenie HEPZaVkZ

VYZVI SRDCE K POHYBU
VYZVI SRDCE K POHYBU je celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie. Trvá do 16.6.2019.

Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie.

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“?Mnoho ľudí v našej krajine má sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými dôsledkami, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak, nadváha, obezita, cukrovka 2.typu, niektoré druhy rakoviny, ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.

Kto sa môže zapojiť do súťaže?Každý, kto mal už 18 rokov a splní podmienky súťaže a bude mať pohybovú aktivitu aspoň 4x do týždňa a venovať v každom týždni pohybu najmenej 210 minút v priebehu aspoň 4 týždňov.

1. Ak máte nad 18 rokov.Dôsledne vyplňte účastnícky list, ktorý získate osobne na RÚVZ, alebo na webových stránkach www.vzbb.sk, www.ruvzvt.sk.

2. Nemáš ešte 18 rokov, ale vieš čítať, písať, máš rád šport, turistiku a športové hry?Vyhraj v súťaži detských podporovateľov kampane, nahovor aspoň jedného dospelého človeka na účasť v súťaži „Vyzvi srdce k pohybu“. Čím viac dospelých získaš do súťaže, tým väčšie máš šance vyhrať v žrebovaní! Ako podporovateľ súťaže sa dostaneš do žrebovania toľkokrát, koľko získaš účastníkov spĺňajúcich podmienky. Aj ty však nejaké podmienky musíš splniť:

1. Zorganizuj pre dospelého účastníka súťaže, ktorého podporuješ, aspoň tri podujatia spojené s pohybom. Ak podporuješ viac účastníkov, aktivity môžu byť spoločné. Nezabudni sa na nich tiež aktívne zúčastniť a napísať o tom pár riadkov.

2. Kontroluj, či tvoj dospelák riadne vyplňuje svoj účastnícky list a či je dosť aktívny.

3. Po skončení účasti v súťaži prilož k jeho účastníckemu listu svoj záznam o aktivitách, ktoré ste absolvovali spolu z tvojej iniciatívy.

Pozývame všetkých dospelých ľudí, ktorí cítia, že by mali žiť aktívnejšie a viac času venovať cvičeniu, rekreačnému športovaniu, alebo fyzickej práci, či aspoň cestou do práce využili vlastnú silu namiesto auta, aby sa zapojili do súťaže, ktorá je aj v tomto roku súčasťou kampane a vyhrali pekné ceny.

Oddelenie hygieny epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky