RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Týždeň mozgu 2019

Info HEPZaVKZ

       Týždeň mozgu sa pripomína od roku 1996 v 61 krajinách sveta. V dňoch 11. až 17.marca 2019 sa na Slovensku už 12- krát uskutoční celosvetová kampaň Týždeň mozgu. Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť širokej laickej verejnosti na ľudský mozog a jeho účelom je, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä o prevencii. Tiež dozvedieť sa zaujímavosti o mozgu a pamäti, ich fungovaní či zlyhávaní.
       Pre verejnosť je „Týždeň mozgu“ dôležitý z dôvodu uvedomenia si neustálej potreby starať sa o svoj mozog do vysokého veku v súvislosti s prevenciou degeneratívnych a cievnych ochorení. Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí v Európe aj vo svete.Ochorení mozgu je veľmi veľa (napr. Alzheimerova choroba, cievna mozgová príhoda, depresie, epilepsia, Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza, bolesť hlavy). Poruchy pamäti sú časté v starobe, ale môžu sa vyskytovať už od stredného veku. Pre poruchy pamäti všeobecne platí to, čo pre svaly. Keď ich používame a posilňujeme, sú silné, ak ich nepoužívame, atrofujú a zmenšujú sa. S pamäťou je to rovnaké. Každodenné činnosti ako je premýšľanie, udržiavanie vitality, okysličovanie mozgu pohybom na vzduchu, tréning prostredníctvom aktivít, ako je lúštenie krížoviek, sudoku, hlavolamov, čítanie odborných kníh a komunikácia s rozmanitou skupinou ľudí sú spoľahlivou prevenciou.
       Mozog môže byť postihnutý zápalom, nádorom, cievnym ochorením, alkoholom, metabolicky, liekmi, alebo môže ísť o počínajúcu Alzheimerovu chorobu, ktorá je najčastejším ochorením vedúcim k demencii. Celosvetovo sa zaznamenáva zvyšujúci nárast výskytu demencií v populácii. V Európe trpí Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami 7,3 miliónov ľudí. Odhady do budúcna sú naozaj alarmujúce: V roku 2040 bude trpieť Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie viac ako 11 miliónov Európanov. Počet pacientov na Slovensku odhaduje Slovenská Alzheimerova spoločnosť na 50 až 60 000. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet postihnutých u nás na 180 000! Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva. Medzi najčastejšie príznaky tohto novodobého strašiaka ľudstva patria zhoršovanie pamäte, ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života, časté opakovanie otázok, zmeny nálad a správania, zlá orientácia v známom prostredí, či časová dezorientácia.
       Tak, ako my potrebujeme mozog, potrebuje aj on nás, preto naň nesmieme zabúdať. Musíme sa mu venovať a neustále mu vytvárať priaznivé prostredie počas celého života.

       Na precvičenie mozgu si kliknite na internetovú stránku RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou:

Aktivity pre deti   PDF


Aktivity pre dospelých 1   PDF


Aktivity pre dospelých 2   PDFMgr. Mária Husárová, Mgr. Zuzana Novosiadla ŠtefaňákováNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky