RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Školská taška

Oddelenie HaPM > Info HDM

Škola volá, pozor na školskú tašku!Pri nákupe školských pomôcok by sme mali najväčšiu pozornosť venovať výbere školskej tašky.
Nesprávnym výberom školskej tašky, jej nesprávnym nosením a preťažovaním detskej chrbtice vzniká riziko nesprávneho držania tela – skolióza (patologické zakrivenie chrbtice). Tak začína rozvinutie degeneratívnych stavov chrbtice, ktoré sa prejavia v dospelosti vo forme bolesti chrbta. Ide nielen o fyzické zdravotné problémy, ale aj o významné psychosociálne rizikové faktory, pretože ochorenie ovplyvňuje správanie sa adolescentov, vedie k pocitom menejcennosti a k iným psychickým problémom.
Z hľadiska prevencie zakrivenia chrbtice sa odporúča, aby hodnoty hmotnosti školských tašiek, ktoré deti nosia do školy, zodpovedali maximálne 10 % hmotnosti dieťaťa daného veku:


- u žiakov 1. a 2. ročníka by mala byť hmotnosť tašky 2,5 kg
- u žiakov 3. a 4. ročníka by mala byť hmotnosť tašky 3,5 kg
- u žiakov 5. a 6. ročníka by mala byť hmotnosť tašky 4,5 kg
- u žiakov 7. až 9. ročníka by mala byť hmotnosť tašky 5 kg


 Taška by mala byť vyrobená v súlade s STN uvedenou na visačke a má mať označenie ako taška „školská“. Podľa normy by mala byť prázdna taška čo najľahšia (cca do 1200 g pre I. stupeň a cca do 1400 g pre II. stupeň ZŠ). Počas školského roka pravidelne kontrolujeme jej obsah, či v nej deti nenosia zbytočnosti. Aj škola by mala mať záujem na tom, aby hmotnosť tašiek nezmyselne neprekročovala vyššie odporúčané hodnoty. Školská taška sa má nosiť na obidvoch pleciach.
  Správnym výberom tašky, jej správnym nosením a neprekračovaním odporúčaných hodnôt hmotnosti školskej tašky môžeme spoločne predísť poškodeniam chrbtice, ktoré ohrozujú najmä deti vo veku od 10 do 18 rokov života.  
Anna Hanusinová
RÚVZ Vranov nad Topľou


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky