RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Poradňa očkovania

Oddelenie HEPZaVkZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou oznamuje, že pri Oddelení epidemiológie a podpory zdravia je zriadená
„PORADŇA OČKOVANIA“,
v ktorej budú poskytnuté informácie, resp. konzultácie k týmto problémom:


  • základné očkovanie a očkovanie detí

  • očkovanie dospelých

  • očkovanie pred cestou do zahraničia

  • všeobecné poradenstvo týkajúce sa očkovania, očkovacích látok, kontraindikácií  očkovania a pod.


Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o očkovacích postupoch vykonávaných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike, uverejnené dňa 13.3.2017 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej rebubliky, čiastka 7-13, ročník 65, č.:OE/10293/2016/.


Poradenstvo sa uskutočňuje každý deň
od 13.00 – 14.00 hod.


Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť

Kontaktné osoby:

  • Mgr. Husárová Mária - vedúca

  • Mgr. Vargová Andrea


Kontakt:

telefón: 057/44 64 631 kl. 108
telefón: 057/44 64 563

 email 1: vt.poradna@uvzsr.sk


Miniaplikácia: PRAKTICKÁ FORMA OČKOVANIA (po spustení kliknite na požadovaný dosiahnutý vek)
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky