RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Odborná spôsobilosť

 
Pre zväčšenie kliknite na obrázok:
 


Odborná spôsobilosť - register odborne spôsobilých osôb


 • Termíny skúšok odbornej spôsobilosti konaných v RÚVZ Vranov nad Topľou

 • <


  Žiadosť na osvedčenie o odbornej spôsobilosti:   (.pdf), (.doc), (.odt)

  Žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti:   (.pdf), (.doc), (.odt)


  Podľa zákona č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Všetky registre sú v  (.pdf) formáte.

  Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností:


   A  v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení


   B  v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo


   C  pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

   D  pri výrobe kozmetických výrobkov


  • 2012

  • 2011

  • 2010

  • 2009

  • 2008

  • 2007

  • 2006

  • 2005

  • 2004, - v roku 2009, skončíla platnosť osvedčenia

  Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky