RÚVZ | Vranov n.T.


Prejdi na obsah

Kvalita vody

Voda

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch
Kvalita vody vo všetkých verejných vodovodoch v okrese Vranov nad Topľou spľňa požiadavky (podľa NV SR 354/2006 v znení NV SR 496/2010)

23. týždeň 2012

Kvalita vody v mineralizovaných prameňoch

Nová Kelča Spĺňa požiadavky

Bystré nad Topľou, prameň č.1 (vydatnejši) Spĺňa požiadavky
(podľa NV SR 354/2006 v znení NV SR 496/2010)
Bystré nad Topľou, prameň č.2 Spĺňa požiadavky
(podľa NV SR 354/2006 v znení NV SR 496/2010)

Hermanovce Spĺňa požiadavky (podľa NV SR 354/2006 v znení NV SR 496/2010)

Posledný odber vody bol vykonaný 22.5.2012
Nasledujúci odber bude v mesiaci jún 2012

Kvalita vody na kúpanie ( RO Domaša )

Poľany voda je vhodná na kúpanie
Holčikovce voda je vhodná na kúpanie
Nová Kelča voda je vhodná na kúpanie
Nová Kelča - poloostrov Krym voda je vhodná na kúpanie
Dobrá voda je vhodná na kúpanie
Umelé kúpalisko Vranov n.Top. nie je v prevádzke

Posledný odber vody bol vykonaný 7.9.2011.


Pripravenosť rekreačných stredísk v RO Veľká Domaša na letnú turistickú sezónu 2011 nájdete tu

Umelé kúpaliská

Vranov nad Topľou nie je v prevádzke
Pavlovce nie je v prevádzke
Hermanovce nie je v prevádzke


Hlavná stránka | O nás | Informácie | Oddelenia | Voda | Dokumenty | Kontakt | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu