RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kvalita vody

Kvalita pitnej vody vo verejných vodovodoch

 Kvalita vody vo všetkých verejných vodovodoch v okrese Vranov nad Topľou spľňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)


Kvalita vody v mineralizovaných prameňoch

 Nová Kelča     Nespĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)
 Bystré nad Topľou, prameň č.1 (vydatnejši)    Spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)
 Bystré nad Topľou, prameň č.2    Spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)
 Hermanovce    Spĺňa požiadavky
(podľa vyhlášky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou)


Dňa 16.04.2019 a 21.05.2019 bol vykonaný odber vody z prameňov. Výsledky vzoriek preukázali,
že kvalita vody v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch vyhovuje požiadavkám platnej legislatívy.

Kvalita vody na kúpanie ( RO Domaša )

V roku 2019 bude vyšetrovaná kvalita vody na kúpanie počas letnej turistickej sezóny, podľa harmonogramu v 14 dňových intervaloch.

 Poľany    voda je vhodná na kúpanie
 Holčikovce    
voda je vhodná na kúpanie
 Nová Kelča    
voda je vhodná na kúpanie
 Nová Kelča -
poloostrov Krym    voda je vhodná na kúpanie
 Dobrá    
voda je vhodná na kúpaniePrvý predsezónny odber vody na kúpanie bol vykonaný dňa 26.06.2019.

Umelé kúpaliská

V roku 2019 bude vyšetrovaná kvalita vody na kúpanie počas letnej turistickej sezóny, podľa harmonogramu v 14 dňových intervaloch.


 
Letné kúpalisko Lagúna, Vranov nad Topľou    bude v prevádzke od 01.07.2019
 Pavlovce          mimo prevádzky
 Hermanovce    
mimo prevádzky


Prvý predsezónny odber vody na kúpanie bol vykonaný dňa 25.06.2019.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky