RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Poštová adresa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Pribinova 95
093 17 Vranov nad TopľouWEB

e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk
web:
www.ruvzvt.sk


GPS súradnice

48°53'19.72"N
21°41'3.86"E

Kontakty :

Telefón

e-mail

Regionálna hygienička a GT SÚ
RNDr. Ľudmila Rosiarová

057/48 819 51
0911 393 279

vt.riaditel@uvzsr.sk

Zástupca RH a GT SÚ
Mgr. Husárová Mária


057/44 646 31


vt.epid@uvzsr.sk

Sekretariát regionálneho hygienika
ústredie
mobil
fax


057/44 646 31
0907 913 018
057/48 893 60

ruvzvt@uvzsr.sk

Osobný úrad a HTČ
Ing. Bobiková Elena - vedúca
mobil
fax


057/44 646 31
0915 891 108
057/44 646 05


vt.ou@uvzsr.sk

vt.htc@uvzsr.sk
vt.ekonom@uvzsr.sk

Odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností

057/44 645 63
057/44 646 31

vt.odbornasposobilost@uvzsr.sk

Oddelenie HEPZaVkZ
Mgr. Husárová Mária - vedúca
oddelenie EPID
oddelenie VkZ057/44 645 63
057/44 646 31

vt.epid@uvzsr.sk
vt.poradna@uvzsr.sk

Oddelenie HVDM
Ing. Dvorská Lenka - vedúca
oddelenie HV
oddelenie HDaM057/44 649 64
057/44 646 31vt.hv@uvzsr.sk
vt.hdam@uvzsr.sk

Oddelenie HŽPaPPL
Mgr. Kurucová Monika - vedúca
oddelenie HŽPaZ
oddelenie PPLaT057/44 649 66
057/44 649 66vt.hzp@uvzsr.sk
vt.ppl@uvzsr.sk

www - stránka

www.ruvzvt.sk

ruvzvt@uvzsr.sk

Kontaktný formulár
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky