RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Dotazník - Účinky UV žiarenia

Oddelenie HaPM > Info Pz


Dotazník - Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v soláriách


Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, zameraného na zistenie informovanosti obyvateľov o účinkoch solárií a ich návštevnosti v týchto zariadeniach.

Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1xuVzxs6DxeXO_sX3nYJCw-1tHRVr6fXAUCMLxnZ6TuQVfA/viewform?fbzx=-5009079680799199000

Dotazníkový prieskum bude slúžiť na vyhodnotenie aktuálnej situácie ohľadne informovanosti obyvateľov v problematike solárií, preto si Vás láskavo dovoľujeme požiadať o jeho vyplnenie. Poznatky z prieskumu budú orgánom verejného zdravotníctva nápomocné pri riešení hygienickej problematiky a prijímaní opatrení na zvýšenie ochrany verejného zdravia klientov solárií. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky