RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
vo Vranove nad Topľou

Pribinova 95
093 17 Vranov nad Topľou

tel.: 057/44 646 31
fax: 057/48 893 60

e-mail:
ruvzvt@uvzsr.sk

Nahlasovanie korupcie


Podateľňa:
Po. - Pia.: od 7:30 do 15:30
Štvrtok:  nestránkový deň

Vítajte na stránke www.ruvzvt.sk úradu regionálneho verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej správy a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.


  • Zabezpečenie zdravotného dohľadu pre 1. a 2. kategóriu od 1.8.2014: čítať


  • Týždenné hlásenie výskytu ARO a CHPO akútnych respiračných ochorení: čítať


Predaj kolkov

Zberný účet RÚVZVT na úhradu e-kolkov cez bankový prevod:

IBAN: SK9165000010540020545796


Cenník poplatkov

Poradňa očkovania


Poradenstvo sa uskutočňuje každý deň
od 13.00 – 14.00 hod.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť.

Očkovací kalendár


Kontaktná osoba:  
MUDr. Miroslava Širáková

Kontakt:
telefón: 057/44 64 631 kl.1
08
telefón: 057/44 64 563
email: vt.epid@uvzsr.sk


Odborné usmernenie MZSR o očkovacích postupoch vykonáva
ných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike, uverejnené dňa 13.3.2017 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 7-13, ročník 65, č.:OE/10293/2016/.Register ponúkaného majetku štátu

Aktualizované: 10. JANUÁR 2018

www.majetokstatu.sk

.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky