RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
vo Vranove nad Topľou

Pribinova 95
093 17 Vranov nad Topľou

IČO: 173 35 787

tel.: 057/44 646 31
fax: 057/48 893 60

e-mail:
ruvzvt@uvzsr.sk

Nahlasovanie korupcie


Podateľňa:
Po. - Pia.: od 7:30 do 15:30
Štvrtok:  nestránkový deň

Vítajte na stránke www.ruvzvt.sk regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej správy a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.


 • Oznamovanie kategórie práce 2 ČÍTAŤ


 • Povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci - PZS po novom ČÍTAŤ


 • Týždenné hlásenie výskytu ARO a CHPO akútnych respiračných ochorení ČÍTAŤ


 • Imunologický prehľad v SR 2018 ČÍTAŤ


 • PCB - výsledky výskumu SZU BA, Prof. Trnovec ČÍTAŤ


Poradenstvo a konzultácie
pre verejnosť
a podnikateľské subjekty
Hygiena epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
Hygiena výživy, detí a mládeže


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
Hygiena životného prostredia a preventívne pracovné lekárstvo


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň

Na osobné konzultácie a poradenstvo je potrebné sa vopred nahlásiť na uvedených telefónnych číslach alebo na
e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk
Poradňa zdravia


od 13.00 – 14.00 hod.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť.

Očkovací kalendár


Kontaktné osoby:  
Mgr. Mária Husárová
Mgr. Andrea Vargová

Kontakt:
tel.: 057/44 64 631 kl. 1
10/kl. 114
tel.: 057/44 64 563
email: vt.epid@uvzsr.sk


Odborné usmernenie MZSR o očkovacích postupoch vykonáva
ných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike, uverejnené dňa 13.3.2017 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 7-13, ročník 65, č.: OE/10293/2016/. • Osýpky


 • Aktuálna správa o výskyte osýpok v okrese Vranov nad Topľou
 •      - Zvoľ si zdravý životný štýl a mysli na prevenciu

 •      - Európsky kódex proti rakovine

 • Register ponúkaného majetku štátu

  Aktualizované: 16. OKTÓBER 2019

  www.majetokstatu.sk

  .

  Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky