RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
vo Vranove nad Topľou

Pribinova 95
093 17 Vranov nad Topľou

IČO: 173 35 787

tel.: 057/44 646 31
fax: 057/48 893 60

e-mail:
ruvzvt@uvzsr.sk

Nahlasovanie korupcie


Podateľňa:
Po. - Pia.: od 7:30 do 15:30
Štvrtok:  nestránkový deň

Vítajte na stránke www.ruvzvt.sk regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej správy a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.


 • Oznamovanie kategórie práce 2 ČÍTAJ


 • Povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci - PZS po novom ČÍTAJ


 • Týždenné hlásenie výskytu ARO a CHPO ČÍTAJ


 • Imunologický prehľad v SR 2018 ČÍTAJ


 • PCB - výsledky výskumu SZU BA, Prof. Trnovec ČÍTAJ

Poradenstvo a konzultácie
pre verejnosť
a podnikateľské subjekty
Hygiena epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
Hygiena výživy, detí a mládeže


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň
Hygiena životného prostredia a preventívne pracovné lekárstvo


tel.: 057/44 646 31
po - pia: 13:30 - 15:00 hod.
štvrtok: nestránkový deň

Na osobné konzultácie a poradenstvo je potrebné sa vopred nahlásiť na uvedených telefónnych číslach alebo na
e-mail: ruvzvt@uvzsr.sk
Poradňa zdravia


od 13.00 – 14.00 hod.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť.

Očkovací kalendár
od 1.1.2020


Kontaktné osoby:  
Mgr. Mária Husárová
Mgr. Andrea Vargová

Kontakt:
tel.: 057/44 64 631 kl. 1
10/kl. 114
tel.: 057/44 64 563
email: vt.epid@uvzsr.sk


Odborné usmernenie MZSR o očkovacích  postupoch vykonávaných
v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike, uverejnené dňa 13.3.2017 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 7-13, ročník 65, č.: OE/10293/2016/.


 • __________________________________________________

 • SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ÚVZ SR a ŠVPS SR
  týkajúce sa riešenia dôsledkov environmentálnej záťaže
  v lokalite Chemko Strážske a.s.

 • __________________________________________________


 • MIMORIADNA SITUÁCIA
  V REGIÓNE ZAŤAŽENOM PCB LÁTKAMI

 • __________________________________________

 • __________________________________________________

 • KORONAVÍRUS COVID-19

 • __________________________________________________

 • Register ponúkaného majetku štátu

  Aktualizované: 28. FEBRUÁR 2020

  www.majetokstatu.sk

  .

  Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky