RÚVZ | Vranov n.T.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Kontakt

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom
vo Vranove nad Topľou

Pribinova 95
093 17 Vranov nad Topľou

IČO: 173 35 787

tel.: 057/44 646 31
fax: 057/48 893 60

e-mail:
ruvzvt@uvzsr.sk

Nahlasovanie korupcie


Podateľňa:
Po. - Pia.: od 7:30 do 15:30
Štvrtok:  nestránkový deň

Vítajte na stránke www.ruvzvt.sk úradu regionálneho verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je orgánom štátnej správy a zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.


 • Oznamovanie kategórie práce 2 ČÍTAŤ


 • Povinnosti zamestnávateľov pri ochrane zdravia pri práci - PZS po novom ČÍTAŤ


 • Týždenné hlásenie výskytu ARO a CHPO akútnych respiračných ochorení ČÍTAŤ


 • Imunologický prehľad v SR 2018 ČÍTAŤ


 • PCB - výsledky výskumu SZU BA, Prof. Trnovec ČÍTAŤ


Poradňa očkovania


Poradenstvo sa uskutočňuje každý deň
od 13.00 – 14.00 hod.

Na konzultáciu je potrebné sa vopred nahlásiť.

Očkovací kalendár


Kontaktné osoby:  
Mgr. Denisa Marjová
Mgr. Andrea Vargová

Kontakt:
telefón: 057/44 64 631 kl. 1
10
telefón: 057/44 64 563
email: vt.epid@uvzsr.sk


Odborné usmernenie MZSR o očkovacích postupoch vykonáva
ných v inom veku a inom intervale ako v rámci schémy pravidelného povinného očkovania osôb v Slovenskej republike, uverejnené dňa 13.3.2017 vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiastka 7-13, ročník 65, č.: OE/10293/2016/. • Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z. z.

 • -    obec Čičava - od 08.04.2019 do 23.04.2019

 • -    Hanušovce nad Topľou - od 10.04.2019 do 24.04.2019

 • -    ul. Budovateľská, Vranov nad Topľou - od 11.04. do 25.04.2019

 • -    obec Tovarné - od 16.04.2019 do 06.05.2019

 • -    obec Soľ - od 23.04.2019 do 13.05.2019

  • Verejná vyhláška - oznámenie

 • -    obec Čičava 

 • -    Hanušovce nad Topľou 

 • -    ulica Budovateľská, Vranov nad Topľou 

 • -    obec Tovarné 

 • -    obec Soľ 

 • Register ponúkaného majetku štátu

  Aktualizované: 23. APRÍL 2019

  www.majetokstatu.sk

  .

  Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky